dilluns, 16 de juny de 2014

COMEDIA DE CALIST & MELIBEA

FERRAN DE RÒJAS. Comedia de Calist & Melibea (La Celestina) per primera volta en català literalment traduhida de la edició original autèntica per Antoni Bulbena & Tosell. Barcelona,
 Stampa de la Vda. Badia, 1914


6 comentaris: