dilluns, 5 d’abril de 2010

EL NARCÓTICO DEL FAKIR



Portada de José Luis Salinas
Il·lustracions interiors de L. Edel
Text de Celestino Testore, S. I. (?)
Editorial Cultura Misional, Bilbao, 1937

1 comentari: